باید حقمو بگیرم اما نمیدونم چجوری. هم از خودم کلافه ام که توی این سن و سال نمیدونم چجوری باید حقمو مطالبه کنم، هم از یه سری آدم ریز و درشت که زورشون به من رسیده و دیواری کوتاه تر از من پیدا نکردن که آوارِش کنن. در اینکه من یه جای کارم میلنگه شکی نیست ولی دلم گرفته از اینکه چرا بعضیا انقدر بی وجدان و بی مسئولیتن. چرا بی شرمانه خودشونو میزنن به اون راه و چرا من حتی شرمم میاد به روشون بیارم که وظیفشون چیه. چرا من غرور و کرامتم انقدر برام مهمه که حتی واسه حق خودم حاضر نیستم ازش بگذرم و چرا یکی انقدر پوستش کلفت شده که کندن پوست دیگران براش مشکلی نداره.

امیدوارم خوب بتونم برای این حق بجنگم و نتیجه اش مثبت باشه