دخترک برگشته :) بالاخره!

اونجا به یاد همه تون بودم. یکی یکیتون رو اسم بردم و دعا کردم. حتی اونایی که درست و حسابی نمیشناسمشون یا اسمشون رو نمیدونم. یه نماز زیارت دسته جمعی برای همگیتون خوندم که نیتش از خود نماز طولانی تر شد :دی و برای بعضی هاتون هم جداگونه نماز زیارت خوندم :) بعدشم که وقتی برگشتیم شله زرد نذری داشتیم، اونجا هم کله صبح، مامان بیدارم کرد که بیا هم بزن! رفتم هم زدیدم و باز به یاد همه تون بودم.

+ به خاطر کنسلی پرواز، از جلسه جا موندم و باید این هفته برم ببینم چه خبر بوده.

++ اشتباه کردم و برگشتنی، کوله ام رو دادم تحویل قسمت بار. داغون و کثیف و پاره تحویلش گرفتم! اونم کوله ای که یه ماه نبود که خریده بودمش.

+++ یه عالمه نمره هست که باید توی سایت وارد کنم! از فردا تلفن پشت تلفن و التماس نمره! :|

++++ جدیداً وقتی برام پیام میاد یا گوشیم زنگ میخوره، دلم هُرررری میریزه پایین :|