یه وقتایی یه سری اتفاقات زندگیت، همیشه و همه جا یقتو میگیره. انگار نمیتونی ازشون خلاص بشی. گاهی یه اتفاق ساده، انقدر کش دار میشه که باورت نمیشه و از شدت مسخرگیش خنده ات میگیره!